• ارتباط با ما
  تلفنهای سازمان : 35413330-051 الی 2
  دفتر مدیریت : 35413221-051
  فکس : 35412711-051
  پیشخوان : 35412602-051
  گمرک : 354122601-051
  سامانه پیامک کوتاه : 30008805
  آتش نشانی : 125
  مرکز بهداشت کار: 35413434-051
  انتظامات : 35413320-051  و  35413321-051
   
مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - تلاش شمالی 5 - شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس
تلفنهای سازمان : 35413330-051 الی 2 - دفتر مدیریت : 35413221-051 - فکس : 35412711-051