•  

  معرفی شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس

  همزمان با تکمیل  فیزیکی شهرک صنعتی توس بر مبنای قانون تاسیس شهرکهای صنعتی شرکت نواندیشان توس جهت ارائه خدمات به واحد ها تاسیس گردید. سپس در تاریخ 1380/4/14 شرکت نو اندیشان به شرکت عمران شهرک صنعتی توس تغییر پیدا کرد. شرکت عمران شهرک صنعتی توس مکانی است دارای محدوده و مساحت معین برای استقرار مجموع های از واحد صنعتی . پژوهشی و فن آوری و خدمات پشتیبانی ازقبیل طراحی مهندسی . آموزشی . اطلاع رسانی مشاوره ای . بازرگانی که تمام یا پاره های از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری را به نوع و وسعت شهرک و ترکیب فعالیت های آن در اختیارواحدهای مذکور قرار می دهد .
 • اخطاریه
  توجه     توجه 
  به منظور حفظ حقوق مالکین ، 
  خریداران و مستاجرین واحدهای صنعتی، نسبت به هر گونه خرید و فروش و اجاره واحد صنعتی با هماهنگی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس اقدام فرمایید.
   
مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - تلاش شمالی 5 - شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس
تلفنهای سازمان : 35413330-051 الی 2 - دفتر مدیریت : 35413221-051 - فکس : 35412711-051