• آتش نشانی
     آتش نشانی
  شهرک صنعتی توس با حدود 800 واحد صنعتی مجهز به یک دستگاه ماشین آتش نشانی و یک پایگاه می باشد .   
 • گزارش عملکرد اردیبهشت ماه سال 93
  1- حریق عملیاتی 2 مورد
  2- حریق رفت و برگشت 4 مورد
  3- حادثه نجات امداد 3 عدد
  4- مجروح 2 نفر
  5 شهرک شناسی  22 مورد
  6- بازدید شیرهای هیدرانت   21 مورد
  7- بازدید چنکل ها   2 مورد
  8- حریق آزمایشی   5 مورد
مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - تلاش شمالی 5 - شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس
تلفنهای سازمان : 35413330-051 الی 2 - دفتر مدیریت : 35413221-051 - فکس : 35412711-051