• گالری تصاویر و افتخارات
    از : تا :


    سازمان حفاظت محیط زیست
    وزارت صنایع و معادن
    دریافت لوح شهرک صنعتی نمونه کشور در سال 93
    دریافت لوح شهرک صنعتی نمونه کشور در سال 93
مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - تلاش شمالی 5 - شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس
تلفنهای سازمان : 35413330-051 الی 2 - دفتر مدیریت : 35413221-051 - فکس : 35412711-051